Sunday, May 31, 2009

Akhlak Ahli Gerakan Islam

Setiap manusia memiliki potensi dan bakat tersendiri yang boleh melonjakkannya menjadi insan yang amat diperlukan oleh masyarakat, apatah lagi jika manusia ini daripada jenama Muslim, pasti dia amat diperlukan oleh agamanya untuk mengembang, memperkasa, membenteng, melindunginya daripada anasir yang boleh menggugat kekuatannya daripada serangan makhluk perosak akidah, iman dan ilmu pengetahuan agama

Ia semua tertakluk kepada sejauhmana insan Muslim itu dapat membentuk jati dirinya dengan aspek tarbiyah yang telah diperkatakan sebelum ini, dengan mengambil kira semua jenis tarbiyah yang diperlukan oleh seseorang ahli gerakan Islam yang aktif, di samping memelihara uslub dakwah yang berkesan bagi memastikan kesinambungan gerakan Islam terus utuh dan kukuh di persada alam ini.


Bagi memastikan agar Islam terus berkembang melalui usaha dan kerja dakwah, ahli-ahli gerakan Islam perlu memelihara beberapa konsep akhlak yang dikira sebagai penting bagi meneruskan misi untuk memartabatkan Islam sebagai agama tertinggi dalam perjuangan hidup sebagai hamba Allah di muka bumi ini, antara akhlak tersebut yang mesti dipelihara ialah:


1. Akhlak terhadap Allah
2. Akhlah terhadap Rasulullah
3. Akhlak terhadap kitab Allah (al-Quran)
4. Akhlak terhadap Sunnah/hadis Rasulullah
5. Akhlak sesama jiran tetangga
6. Akhlak terhadap orang ramai


Konsep akhlak dalam Islam


Islam mempunyai dua sumber iaitu al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua-dua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyah.


Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya.
Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut:


Satu ilmu yang membahaskan tatanilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenal pasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (ridwaanullah).


Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah.
Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar.


Justeru, baginda Rasulullah s.a.w. ada menegaskan bahawa, akhlaklah yang menjadikan seseorang Muslim itu hingga mencapai iman yang sejati, ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang bermaksud: "Sesempurna iman seseorang yang beriman itu adalah yang paling baik akhlaknya."


Akhlak terhadap Allah SWT


Ia bermaksud bahawa yang paling utama sekali ialah beriman kepada Allah SWT selaku Pencipta yang meliputi kepercayaan dan pegangan kental mengenai 'Tauhid Uluhiyyah' dan 'Tauhid Rububiyyah' bagi melahirkan iman dan akidah yang sejahtera daripada sebarang kepercayaan khurafat, bid'ah, tahayul, syirik yang sememangnya tidak sinonim dengan ahli-ahli gerakan Islam yang memperjuangkan akidah yang benar berpaksikan al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah s.a.w.


Akhlak terhadap Rasulullah s.a.w.


Iaitu keimanan dan kepercayaan kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rasul dan nabi terakhir seperti yang ditegaskan oleh al-Quran, membenarkan risalah yang dibawa kepada umat bagi menyatakan konsep 'Amar Makruf Nahi Mungkar' tanpa mengira batas sempadan kaum, bangsa, kedudukan, pangkat, jantina dan sebagainya, semuanya sama di sisi Allah, kerana yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi-Nya.


Akhlak terhadap kitab Allah (al-Quran)


Sesungguhnya al-Quran adalah rujukan utama kepada ahli-ahli gerakan Islam, ia dapat dijelmakan melalui pembacaan, penghayatan, kajian, penghafazan jika mampu lakukan atau menghafaz surah-surah tertentu yang sering dibaca oleh orang awam dan mentafsirkannya dengan pendekatan yang mudah difahami oleh golongan sasaran, ia bertujuan bagi menarik mereka kepada jalan hidup Islam yang sempurna.
Ini kerana al-Quran seperti apa yang pernah disampaikan oleh baginda sendiri, bahawa di dalam al-Quran ada menceritakan kisah orang-orang terdahulu daripada umat hari ini dan berita mengenai kehidupan di alam akhirat, ia memberi maksud bahawa kitab suci itu amat berguna untuk pegangan ahli-ahli kerana ia mampu menginsafkan mereka di samping menetukan hala tuju hidup terakhir untuk menuju jalan menemui Allah SWT.

Ahli gerakan Islam perlu tahu tafsir al-Quran dengan baik, kerana ia terbahagi kepada tafsir al-Ma'thur sama ada tafsir ayat dengan ayat yang lain, atau tafsir ayat yang diperjelaskan oleh hadis Nabi, tafsir bi ar'yi al-Mamduh aitu tafsir dengan menggunakan pendapat yang boleh diterima seperti kitab tafsir yang dibuat oleh kedua-dua Tuan Guru Mursyidul Am dan Presiden PAS, tafsir Hamka, tafsir Ustaz Sonhaji Mohammad al-Ibr al-Athir dalam bahasa Melayu, Saiyid Qutb yang ditrerjemahkan dalam bahasa Melayu oleh al-marhum Yusuf Zaki Yaakob dan lain-lain.


Akhlak terhadap Sunnah/hadis Rasulullah


Hadis adalah perkara yang berkisar tentang Sunnah Rasul s.a.w. dan apa yang disandarkan kepada Rasul s.a.w. dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat akhlak (peribadi) dan sifat kejadiannya. Hadis atau Sunnah Rasul s.a.w. adalah sumber rujukan kedua selepas al-Quran.
Sebagai ahli gerakan Islam, mereka perlu melihat bahawa hadis atau sunnah Nabi Muhammad penting dalam kehidupan rutin harian, iaitu mereka perlu menghafaz beberapa hadis penting sebagai rujukan hujah ketika menyampaikan mesej dakwah kepada orang ramai.


Mereka juga perlu menguasai perkara yang berkaitan dengan hadis atau sunnah seperti mengetahui imam-imam tersohor agak tidak mudah diperkotak-katikkan oleh pihak musuh yang berselindung dalam kelambu orang Melayu. Imam-imam itu adalah seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa~ie disamping Imam Baihaqi, Tabarani, al-Hakim dan lain-lain, begitu juga menguasai ilmu 'Ulum al-Hadis' dengan mengetahui istilah hadis sohih, do'if, mutawatir, mursal, maudo' (palsu) dan lain-lain.


Akhlak sesama jiran tetangga


Ia juga merupakan pendekatan Nabi Muhammad s.a.w. dengan memelihara jiran tetangga walaupun mereka bukan beragama Islam, ini adalah kerana mereka juga merupakan makhluk manusia yang mempunyai hati dan perasaan yang sama dengan kita.


Ahli-ahli gerakan Islam adalah disaran agar memiliki ciri mesra alam dengan sesiapa terutama jiran tetangga, dengan tidak diri atau isteri mendedahkan aurat ketika berinteraksi dengan mereka kerana ini boleh menghilangkan sedikit rasa tidak percaya mereka kepada diri dan menjejaskan potensi untuk mengajak mereka kepada Islam secara praktikal.


Layanilah mereka dengan santun dengan tidak mengguris perasaan mereka walaupun mereka tidak menerima dakwah yang kita syorkan kepada mereka, apatah lagi mereka tidak sinonim dengan masjid atau program surau yang berbentuk kemasyarakatan dan ilmiah. Ahli perlu bersabar terhadap keranah mereka sebagai menyahut seruan baginda s.a.w. yang bermaksud: "Seorang mukmin yang bercampur/bergaul dengan orang ramai dan bersabar terhadap karenah-karenah mereka adalah lebih baik daripada mukmin yang tidak bercampur/bergaul dengan orang ramai dan tidak bersabar terhadap karenah-karenah mereka."


Akhlak terhadap orang ramai


Ia satu lagi akhlak yang perlu dititik-beratkan oleh ahli gerakan Islam, iaitu menjadikan orang ramai sebagai medium untuk menyampaikan mesej dakwah. Tetapi apapun sebelum melakukan tugas atau usaha dakwah itu, ahli perlu menguasai ilmu-ilmu alat di samping menyelami kehendak mereka bagi memudahkan kerja-kerja dakwah dengan tidak menghalalkan cara yang salah untuk sampai kepada matlamat.

Usaha dakwah terhadap orang ramai perlu menunjukkan sikap dan akhlak terpuji, apatah lagi ia tidak kelihatan menyanggah sunnah-sunnah Rasululla s.a.w. seperti menghisap rokok, minum atau makan berdiri, memakai pakaian yang tidak dianggap sopan menurut pandangan orang ramai.


Ia bertujuan untuk sampai kepada matlamat sebenar penciptaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, sekali gus menaikkan taraf mereka sebagai sebaik-baik umat seperti yang ditegaskan Allah melalui ayat 110 surah Ali 'Imran yang bermaksud: "Kamu adala sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia sejagat, dengan menyuruh mereka melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah." -


Petikan :

Ustaz Zainudin Hashim

-Harakah-

Tuesday, May 26, 2009

LaporaN KeM KepiMpinaN & MotiVasi


Jutaan terima kasih daripada kami barisan urusetia dan fesilitator Akademi Ar-rasyidin kepada Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Polisas dan barisan Pensyarah pengiring kerana telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menguruskan Kem Kepimpinan Dan Motivasi Pelajar untuk pelajar-pelajar jabatan kejuruteraan mekanikal baru-baru ini.

Barisan penganjur ; (dari kiri) asyraf,hafizul,penulis dan nasrul.

Kem ini telah berlangsung selama tiga (3) hari bermula 6 mei sehingga 8 mei 2009.. Bertempat di Amansari Bearch Resort, Pantai Sepat, Kuantan.. Melibatkan pelajar-pelajar semester satu (1) dan dua (2) Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Polisas..

Alhamdulillah... segala yang dirancang dapat berjalan dengan baik.. Segala persiapan dapat disediakan dengan baik dan penginapan yang kami terima cukup selesa sehinggakan ada yang meloncat-loncat di atas tilam chelet tersebut... ops.... kantoi..... hahaha...

salah satu slot ceramah bertajuk "Saya perlu hidup untuk Islam"

Antara modul menarik yang diserapkan dalam kem ini adalah berkonsepkan Latihan Berkepimpinan, Latihan bekerja dalam kumpulan dan pengurusan berorganisasi dalam kampus. Selain itu, modul berbentuk kerohanian juga telah dijalankan dengan diadakan ceramah-ceramah Agama yang disampaikan oleh penceramah jemputan dari pihak Akademi Ar-Rasyidin.


sesi taklimat oleh fesi sebelum aktiviti dijalankan

Program ini disempurnakan dengan acara penutup yang cukup meriah dan telah dirasmikan oleh Mr Wong Foot tai (KJ Kej Mekanikal) serta diiringi oleh beberapa orang ketua kursus dari jabatan tersebut.. Semua peserta yang menghadiri kem ini telah menerima sijil penyertaan dan hadiah berbentuk hamper turut diberikan kepada kumpulan-kumpulan terbaik keseluruhan.Bergambar kenangan dengan barisan peserta lelaki.

Akhirnya.. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat dan tahniah buat semua peserta... Semoga bersua lagi.. dan teruskan berusaha semoga mendapat keputusan yang cemerlang dalam pembelajaran... huhu...

"Bersiap Menuju Kemenangan"

Allahuakhbar!

Monday, May 25, 2009

Tahniah daN TakziaH Buat Ustaz Nasrudin


Alhamdulillah... hari ini ana dapat meneruskan aktiviti kerja seperti biasa.. Walaupun sejak kebelakangan ini, cuaca tidak berapa menentu dan aktiviti di tapak bina tidak begitu rancak berlangsung..

Dalam ana menunggu untuk balik makan tengahari.. tiba-tiba dapat mesej dari sahabatku...

" woi... ustaz din dah menang tanpa bertanding " hahaha... seronok sungguh.... Alhamdulillah... Balasku... Seperti yang dijangkakan..


Pertamanya ana merakamkan setinggi-tinggi Tahniah buat Al-fadhil ustaz Nasrudin Hassan Tantawi atas pencalonan yang diterima dari peringkat kawasan untuk meletakkan beliau bertanding sebagai Ketua Pemuda Pas Pusat..

Seterusnya ana merakamkan ucapan takziah atas kemenangan yang berpihak kepada Ustaz hari ini, setelah Jawatankuasa Pemilihan mengumumkan bahawa lawan beliau iaitu YB Zaki tidak menghantar borang pengesahan pertandingan setelah tempoh berakhir penyerahan tamat..

"sesungguhnya amanah itu berat "... namun yang berat itu akan menjadi ringan jika seluruh ahli khususnya barisan jentera pemuda di peringkat cawangan sehinggalah ke peringkat kawasan dapat memberi kerjasama yang baik dalam memperkasakan Pemuda Pas ini sendiri kearah menjayakan misi dakwah yang dirancang..

"Semoga Allah memberi kekuatan kepada Al-fadhil ustaz untuk terus bekerja dan membawa Pemuda ke tahap yang terbaik..

Akhirnya, ana mengharapkan pertandingan bagi jawatan-jawatan lain terutamanya melibatkan jawatan tertinggi parti yang berlangsung dalam Murtamar ke-55 Pas kali ini berjalan dengan baik dan tiada unsur-unsur luar yang boleh memecahbelahkan ahli di dalam Pas..

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh"
(as-saff : ayat 4 )


"Bersiap Menuju Kemenangan"

Allahuakbar!!

Sunday, May 24, 2009

Uslub Dakwah bagi Ahli Gerakan IslamPerbincangan ini adalah mengenai keperluan anggota-anggota jemaah mengetahui selok-belok kaedah yang berkesan bagi menyampaikan mesej dakwah, sama ada di kalangan saudara-saudara seagama, ataupun kepada mereka yang bukan Islam. Ia lebih dikenali dalam konteks dakwah sebagai 'uslub dakwah' atau gaya, pendekatan, cara, kaedah dan sebagainya.

Ini penting kerana dengan memelihara uslub ini akan lebih menceriakan arena dakwah, kerana ia lebih memfokuskan kepada golongan sasaran, serta menentukan sama ada dakwah yang dijalankan itu benar-benar menepati acuan, kaedah atau sebaliknya matlamat jangka panjang dan pendek, ia bergantung kepada sejauhmana penerapan itu dibuat.

Menurut golongan para pendakwah atau daie, kejayaan atau keberkesanan dakwah yang dilakukan oleh pendakwah, ada kaitan dengan pengamalan seseorang pendakwah yang tersirat dalam ciri-ciri yang disebutkan sebelum ini.

Antara lain ketaatan kepada pemimpin, menjaga kerahsiaan, memperkasa diri dengan amalan-amalan Islam seperti memberi perhatian kepada pengukuhan ilmu-ilmu alat, membudayakan pembacaan al-Quran, memastikan isteri dan anak perempuan menutup aurat, mewajibkan perkara sunat untuk diri sendiri, tidak melaga-lagakan pemimpin, menjaga solat berjemaah, memimpin pertubuhan, mampu kendali majlis keramaian atau usrah, menepati janji dan tidak merokok.

Pada masa yang sama juga, pendakwah khususnya di kalangan anggota gerakan Islam meletakkan perkara-perkara berikut sebagai asas kepada uslub dakwah:

1. Berhikmah: iaitu meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya, ia disaring daripada firman Allah SWT menerusi ayat 125 urah an-Nahl yang bermaksud: "Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik."

Hikmah yang dimaksudkan dalam ayat di atas mengandungi pelbagai tujuan yang boleh diselaraskan kepada uslub dakwah, antaranya:

a) Menghormati kotak pemikiran golongan sasaran, maknanya pendakwah perlu melihat tahap mentaliti mereka sebelum menyampaikan sesuatu idea, ditakuti jika tidak sampai apa yang diutarakan, berkemungkinan besar akan menjadi sia-sia, kerana baginda Rasulullah s.a.w. ada menegaskan bahawa: "Bercakaplah kepada orang ramai menurut tahap cara berfikir mereka."

b) Menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami dengan mengelak bahasa bunga yang merumitkan golongan sasaran atau menggunakan bahasa secara berterus-terang hingga dapat digarap dengan mudah.

c) Memilih waktu yang sesuai untuk bercakap pada perkara berhubung Islam atau dakwah, ia disandarkan kepada satu peristiwa yang pernah terjadi pada Abdullah bin Mas'ud (sahabat Nabi), di mana beliau sering bercakap tentang Islam pada setiap hari Khamis, salah seorang pendengar setianya bertnya, alangkah bagusnya jika engkau dapat bercakap tentang Islam setiap hari wahai Ibnu Mas'ud, beliau menjawab; aku tidak mahu berbuat demikian bimbang ia akan membosankan kamu semua, aku berbuat demikian sebagai meneladani apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah s.a.w. ke atas kami. (Riwayat Imam Bukhari dan Muslim)

d) Mengehadkan masa ketika bercakap - iaitu pendakwah tidak meleret-leret ketika menyampaikan pandangannya tentang sesuatu topik, kerana boleh jadi yang mendengarnya seorang yang sakit, orang tua atau yang mempunyai keperluan lain, lebih-lebih lagi ketika menyampaikan khutbah para jemaah tidak boleh balik awal sebelum solat dilaksanakan dan sebagainya, Rasulullah s.a.w. bila berkhutbah menggunakan pendekatan yang sederhana dan segera agar tidak menyebabkan jemaah lama menunggu.

2. Nasihat yang baik: Iaitu satu nasihat atau peringatan yang boleh melunakkan hati-hati manusia yang keras dengan amalan ahli dunia yang lupakan akhirat khususnya pada hari ini, di mana ramai manusia yang lebih cenderung kepada aspek sukan dan hiburan keterlaluan hingga boleh meninggalkan tugas utama sebagai Muslim/Muslimah iaitu solat fardu lima waktu, begitu juga pendakwah adalah disaran untuk memperbanyak mengingatkan manusia tentang dosa, pahala, syurga, neraka, balasan baik dan buruk. Ia adalah bertujuan untuk mencairkan manusia.

Pendakwah atau daie perlu memelihara perkara berikut:

* Ringkas yang berkesan dan tidak menjemukan penyampaian.

* Menghimpunkan antara perkara baik dan buruk untuk difikirkan.

* Memperbaykan sebutan mengenai nikmat Allah ke atas manusia.

* Menyediakan jalan untuk menuju kesempurnaan dalam hidup di dunia dan akhirat.

3. Berbahas dengan cara yang baik: Berbahas adalah salah satu wasilah atau pendekatan dalam menyampaikan sesuatu hujah, adakalanya ia bersifat mulia dan pada ketika yang lain pula bersifat buruk, ia bergantung kepada sejauh mana cara berbahas tanpa mengikut aliran emosi, berbahas dengan cara mulia ada disebut dalam ayat di atas, surah an-Nahl 125 maksudnya: "Berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik."

Ada pun berbahas yang cenderung kepada sifat tercela disebut Allah dalam surah al-Haj ayat 8 maksudnya: "Dan ada di antara manusia yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan, dan tidak berdasarkan sebarang keterangan, dan tidak juga berdasarkan mana-mana Kitab Allah yang menerangi kebenaran."

4. Berbahas dengan cara yang mulia berdasarkan elemen terbaik yang digunakan oleh pendakwah, iaitu mengemukakan hujah mudah tetapi benar yang boleh membuka minda manusia seperti yang ditegaskan Allah mengenai kisah Nabi Ibrahim a.s. yang berdialog dengan kaumnya, di mana kisah itu dipaparkan menerusi ayat 258 surah al-Baqarah maksudnya: "Tidakkah engkau (pelik) memikirkan (wahai Muhammad) tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim (dengan sombongnya) mengenai Tuhannya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan? ketika Nabi Ibrahim berkata: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan," ia menjawab: "Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan". Nabi Ibrahim berkata lagi: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah ia dari barat?" maka tercenganglah orang yang kafir itu (lalu diam membisu). Dan (ingatlah), Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim."

Pendakwah boleh juga mengambil inisiatif dengan menggunakan pendekatan al-Quran bagi menguatkan hujahnya ketika berbahas atau berdialog dengan golongan sasaran, apatah lagi mereka yang agak degil dan keras kepala.

Ayat 35-37 surah at-Tur boleh dijadikan modal berdakwah, firman Allah maksudnya: "(Mengapa mereka tidak beriman?) Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya, atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? (35). Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? (sudah tentu tidak!) bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya). (36) Adakah pada tangan mereka perbendaharaan Tuhanmu (sehingga mereka boleh memberi atau menahan sesuatu nikmat atau pangkat), atau merekalah yang berkuasa mentadbirkan segala-galanya?(37)"

Pendekatan dakwah melalui kisah teladan dalam al-Quran atau pada Sirah Nabi Muhammad s.a.w. Sesungguhnya kisah-kisah benar yang dipaparkan dalam al-Quran sebenarnya mampu menarik minat golongan sasaran kepada Islam, kerana ia bukanlah kisah dongengan, tetapi kisah benar yang dikisahkan Allah Yang Maha Benar untuk menjadi bahan renungan, kesedaran dan membuka minda untuk berubah.

Sebagai contoh kisah yang dipaparkan melalui ayat 259 surah al-Baqarah yang bermaksud: "Atau (tidakkah engkau rasa pelik memikirkan wahai Muhammad) tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya, orang itu berkata: "Bagaimana Allah akan menghidupkan (membina semula) negeri ini sesudah matinya (rosak binasanya)?" Lalu ia dimatikan oleh Allah (dan dibiarkan tidak berubah) selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan dia semula lalu bertanya kepadanya: "Berapa lama engkau tinggal (di sini)?" Dia menjawab: "Aku telah tinggal (di sini) sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "(tidak benar), bahkan engkau telah tinggal (berkeadaan demikian) selama 100 tahun. Oleh itu, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah keadaannya, dan perhatikanlah pula kepada keldaimu (hanya tinggal tulang-tulangnya bersepah), dan Kami (lakukan ini ialah untuk) menjadikan engkau sebagai tanda (kekuasaan kami) bagi umat manusia; dan lihatlah kepada tulang-tulang (keldai) itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali kemudian Kami menyalutnya dengan daging" Maka apabila telah jelas kepadanya (apa yang berlaku itu), berkatalah dia: "Sekarang aku mengetahuiNya (dengan yakin), Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu."

Kesimpulan daripada ayat di atas, bahawa Allah SWT menganjurkan kepada manusia untuk melancong (bukan tujuan maksiat) bagi melihat kebesaran Allah SWT, penting untuk memikirkan pada bahan-bahan ciptaan Allah di muka bumi, menentukan aspek kematian dan kebangkitan yang pasti berlaku, penjelasan mengenai tempoh mati dan hidup tidak boleh dikiaskan dengan kehidupan di dunia, membuktikan kekuasaan Allah dalam melakukan apa sahaja walaupun tidak dapat diterima oleh akal fikiran manusia yang terbatas.

5. Menggunakan teknik soal jawab ketika berdakwah: Penggunaan teknik soal jawab dalam berdakwah, dianggap sebagai satu cara terbaik, kerana ia disandarkan kepada cerita dalam al-Quran, di mana Allah SWT bertanya kepada manusia dalam banyak yang bersifat soalan yang perlu dijawab oleh manusia, antara ayat-ayat berkenaan ialah:

* Ayat 1-3 surah al-Ma'un: "Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama (meliputi hari pembalasan)? (1). Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim, (2) Dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.(3)"

* Surah al-Fil: "Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) gajah, (yang hendak meruntuhkan Kaabah)? (1) Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? (2) Dan ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan,(3) Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras, (4) Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat.(5)"

6. Membawa contoh-contoh perumpamaan atau bidalan ketika berdakwah: Penguasaan tentang ayat-ayat al-Quran menjadi keutamaan kepada pendakwah, justeru mereka boleh menggunakan ayat-ayat bersifat perumpamaan seperti yang disebut oleh al-Quran menerusi ayat 261 surah al-Baqarah: "Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurnia-Nya, lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya."

Kesimpulannya, apabila uslub dakwah yang disyorkan di atas dapat direnungi bersama oleh mereka yang bergelar pendakwah, khususnya yang menjadi anggota gerakan Islam, insya-Allah ia akan menjadi satu pendekatan yang mampu mencairkan manusia yang cemderung kepada kebenaran Islam. W'alam.

Dipetik dari Harakah Daily.
oleh - Ustaz Zainudin Hashim
Fri | May 22, 09

PrograM Cuti SekolaH

Assalamuailaikum.... Pertamanya saya mengucapkan selamat bercuti kepada seluruh sahabat-sahabat yang sedang bercuti semester dan tahniah kepada sahabat-sahabat yang baru sahaja tamat pengajian... semoga kalian gembira disamping keluarga tercinta.. Tidak lama lagi, cuti sekolah pula akan menjelma.. Hurm.. Tentu sekali,setiap keluarga akan memanfaatkan sebaik-baiknya percutian ini untuk mengembirakan hati anak-anak dirumah..

Dikala musim cuti tiba, saya yakin.. tentu sekali kalian sudah pun merancang untuk melakukan pelbagai aktiviti... ada yang akan pergi bercuti keluar negara, ada yang akan balik kampung dan ada yang akan pergi berkelah serta melakukan bermacam-macam lagi bentuk aktiviti percutian...

Tapi bagi mereka yang tidak tahu untuk berbuat apa-apa atau sedang berfikir untuk beraktiviti....... JoM Bersama Kami di Akademi Ar-Rasyidin!!!

Dimusim cuti ini.. Pihak kami ada menyediakan pelbagai program-program menarik berbentuk ilmiah dan sesuai disertai oleh pelbagai peringkat usia terutama remaja sekolah.. Antaranya ialah: kursus toharah & Amali Solat, Kurusu Imam Muda, Kursus Pengurusan Organisasi dan Seminar Motivasi...

1. Kursus Toharah & Amali Solat (2 Jun 2009)


Kursus ini adalah untuk remaja lelaki & perempuan 15 tahun dan keatas sahaja.

Dalam kursus ini, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan peri pentingnya menjaga kebersihan dan menjaga solat serta mempelajari kaedah-kaedah kesempurnaan solat mengikut sifat solat Rasulullah.
2. Kursus Imam Muda (4 Jun 2009 )

Kursus ini disediakan untuk remaja lelaki 12 tahun dan keatas sahaja.
Peserta akan didedahkan dengan kaedah-kaedah untuk menjadi seorang imam yang tertib disamping mendidik peserta kearah menjadi pemimpin dalam bermasyarakat dan memupuk budaya mencintai ilmu dikalangan anak-anak muda hari ini.3. Kursus Pengurusan Organisasi (10 Jun 2009 )

Terbuka Kepada Pelajar-pelajar Sekolah Dan IPT.

Peserta akan didedahkan dengan tatacara pengurusan dalam berorganisasi, tatacara penyediaan kertas kerja dan surat menyurat disamping dapat mempelajari kaedah bagi memupuk budaya kerjasama dalam berkumpulan.4. Seminar Motivasi (13 Jun 2009 )


Terbuka kepada semua Pelajar-pelajar sekolah.

Peserta akan dapat mengikuti modul-modul motivasi yang menarik disamping dapat menyedari akan kepentingan menuntut ilmu dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian.
Seminar ini juga sesuai untuk pelajar-pelajar yang bermasalah dalam belajar dan bermasalah dalam mengikut kata ibubapa dan guru.. =)

Kepada mereka yang bercuti..... Sertailah kami!!


Setiap Aktiviti diatas bermula pada jam 08.00 pagi sehingga jam 5.00 petang..
Setiap penyertaan bagi setiap satu aktiviti hanya perlu membayar RM25 ringgit sahaja.
Makan tengahari disediakan...
Sijil akan diberikan untuk setiap penyertaan...


Huhu... Menarik dan Jangan tunggu lagi...

Hubungi kami di alamat :
Akademi Ar Rasyidin Ent.
B 632, Tkt 1, Taman Bandar Emas,Jln Beserah,25300 Kuantan Pahang
(Sebelah Tunas Manja Beserah)
Asyraf - 019-9978427
farid - 0199245739

Tarikh tutup Penyertaan adalah pada 29/05/2009.. Sebarkan!!

"Bersiap Menuju Kemenangan"
Allahuakhbar!!

Monday, May 11, 2009

TaHniaH Buat YB Dato Seri Nizar.KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi sebentar tadi mengisytiharkan Datuk Seri Ir. Mohammad Nizar Jamaluddin dari Pakatan Rakyat sebagai Menteri Besar Perak yang sah.

Nizar telah kehilangan jawatan tersebut awal Februari berikutan krisis politik Perak.

Datuk Seri Dr. Zambry Abdul Kadir telah memohon agar menangguhkan pelaksanaan keputusan sementara mahu mengemukakan rayuan.

Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Abdul Aziz Abdul Rahim mula membacakan kertas penghakiman bermula kira-kira 2.30 petang.

Nizar daripada Pakatan Rakyat memfailkan kesnya 13 Februari lalu supaya mahkamah mengisytiharkan beliau sebagai Menteri Besar yang sah.

Nizar, 52, dilantik sebagai Menteri Besar pada 17 Mac 2008 setelah pakatan DAP, Pas dan PKR menang 31 daripada 59 kerusi dalam pilihan raya umum 8 Mac 2008.

Bagaimanapun pada 4 Februari lalu, tiga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Perak daripada Pakatan memutuskan untuk keluar daripada parti masing-masing untuk menjadi ADUN Bebas tetapi menyokong BN.

Tindakan itu menyebabkan BN secara automatik telah memiliki sokongan majoriti dalam DUN Perak.

Sultan Perak Sultan Azlan Shah telah berkenan melantik Zambry sebagai Menteri Besar yang baru pada 6 Februari lalu.

Nizar dalam afidavitnya berkata, beliau masih Menteri Besar atas alasan tidak ada sebarang undi tidak percaya dibuat terhadapnya dalam DUN dan beliau juga tidak meletak jawatan.

Semasa prosiding Khamis lalu, peguam utama yang mewakili Mohammad Nizar, Sulaiman Abdullah memberitahu mahkamah bahawa krisis politik di Perak boleh diselesaikan dengan memberikan semula mandat kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka.

Zambry diwakili peguam Datuk Cecil Abraham, Sunil Abraham dan Farah Shuhadah Razali manakala Peguam Negara Tan Sri Abdul Gani Patail bertindak sebagai pencelah

Friday, May 1, 2009

Alhamdulillah.. KonVo selesai!


Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah.. Panjatkan rasa syukur pada Allah..
Walaupun minggu lepas diuji dengan kemalangan kecil, namun dapat juga saya letakkan diri dalam Malis Konvokesyen Polisas kali ke-30 disamping dapat bersua semula dengan sahabat-sahabat yang cukup dirindui...

Pertamanya Jutaan Kalungan Tahniah Buat semua sahabat sekalian yang telahpun bergelar graduat dan semoga sahabat-sahabat semua dapat meneruskan misi menadah ilmu keperingkat yang lebih tinggi bukan sekadar berbangga dengan apa yang telah dikecapi sekarang.

Keduanya, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi hadir bagi menjengguk kami di malis konvokesyen kali ini, moga-moga Allah merahmati kalian semua. Sedikit rasa terkilan buat sahabat-sahabat yang cukup saya nantikan kehadiran mereka tetapi akhirnya mereka datang tanpa perkhabaran dan pulang tanpa perkhabaran..

Untuk pengetahuan, Majlis Konvokesyen ke-30 ini telah berlangsung selama 3 hari bermula 28/29 dan 30 April serta dilangsungkan di Dewan Kampus A Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan.. Huhu.. walaupun ada ura-ura yang mengatakan konvo di Putrajaya, tapi jawapan kepada ura-ura tersebut telah terjawab..Terima Kasih kepada Ma & Abah yang selama ini menjadi pendorong, penegur, penasihat, penyumbang dan sebagainya sehinggakan akhirnya aku berjaya menamatkan pengajian di Peringkat Diploma Kejuruteraan Awam di Polisas ini.. Insyaallah, jika ada rezki.. Aku akan sambung pengajianku di Peringkat Ijazah, Master dan phD.. Doakanku!!Bergambar Kenangan bersama sahabat-sahabat kelas.. huhu.. Rasa macam sekejap sangat berjumpa kalian..haha.. Inilah budak-budak kelas ku.. Tahniah Buat Korang semua... =)


Kepada yang beri saya bunga-bunga, CoKlaT & CaWan.... Terima Kasih banyak2.. Insyaallah, bunga nie akan dipelihara supaya tidak cepat layu dan cOklat itu akan dimakan supaya bersemadi didalam perut seterusnya menjadi isi kepada badan nie... hehehehe... =)Buat Semua Sahabat.. Tahniah!! Semoga Berjumpa lagi dan teruskan perjuangan dalam menuntut ilmu... Bagi yang dah nak berumahtangga, hehe... jagan lupa jemput saya nanti.. Semoga kita semua ceria-ceria selalu!!

Allahuakbar!